Vartotojų ir konfidencialumo politika - Medlife

Ačiū, kad aplankėte mūsų tinklalapį. Jeigu Jūs pageidaujate pasinaudoti medlife.lt elektroninės parduotuvės paslaugomis,turesite laikytis žemiau išvardintų taisyklių.

1.Mūsų konfidencialumo politika yra šios vartotojų sutarties dalis.
2. Produktai parduotuvės medlife.lt - tai ne vaistai.
3. Pateikta tinklapyje informacija nėra savigydymo vadovas, ir prieš bet kurių preparatų vartojimą yra būtina pasitarti su gydytoju.
4. Visi mūsų produktai yra sertifikuoti, sertifikatus galima pamatyti oficialiuose gamintojų tinklalapiuose.
5. Aprašytų medlife.lt tinklalapyje produktų vartojimo poveikis turi bendrą charakterį ir 100% efekto ne garantuoja.
6. Savijautos pagėrėjimo laikotarpis, vartojant produktus, yra labai individualus.
7. Prašome susilaikyti nuo tam tikro mūsų produkto vartojimo, pastebėjus jo netoleravimą.


Konfidencialumo politika

Gerbiamas tinklapio lankytojau!

• Tinklalapio administracija garantuoja visišką Jūsų asmeninės kontaktinės informacijos konfidencialumą. Informacijos perdavimas tretiesiems asmenims yra visiškai neleistinas!

• Mes nerenkame asmeninės informacijos tuo metu, kada Jūs lankotės tinklalapyje. Jūs galite naršyti visiškai anonimiškai. Mes gauname informacija apie jus tik tuomet, kada Jūs pildote paraišką užsakymui.

• Pirkimo ar registracijos metu, Jums reikės nurodyti vardą, pavardę, elektroninio pašto ir namų adresus, telefono numerį. Jūsų pateikta informacija yra naudojama tik tam, kad pristatyti Jūsų užsakymą.


PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius įmonės klientų (įskaitant svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Naudodamiesi įmonės svetaine, taip pat užsisakydami/naudodamiesi įmonės siūlomomis paslaugomis bei suteikdami įmonei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis

 

1.     KODĖL MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

1.1  Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

1.2  Pirkėjas gali atlikti pirkimo medlife.lt veiksmus prisiregistravęs prie medlife.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

1.3 Asmenys, norintys registruotis medlife.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

     1.3.1 Koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;

     1.3.2 Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

1.4 Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
      1.4.1 Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve medlife.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

             Pirkimų istoriją;
             Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją;
             Mokėjimų istoriją;
             Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes;
             Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus.

1.5  Bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų teikimo bei profiliavimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

1.5.1 Siekdami pateikti Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų akcijų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

             Vardas;
             Telefono numeris;
             Elektroninio pašto adresą;
             Pristatymo adresą;
             Pristatymo būdų istoriją.

          1.5.2  Jūs turite teisę bet kada atsisakyti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis. Atsisakyti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu, Jūs galite  pateikdami mums savo atsisakymą raštu, elektroniniu paštu info@medlife.lt Visi jūsų asmeniniai duomenys bus pašalinti per 24 valandas.
 
 

2. KOKIE ASMENS DUOMENYS RENKAMI?

Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:

2.1 Apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje medlife.lt nesukurdamas individualios paskyros sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

             Vardą;
             Pavardę;
             Telefono numerį;
             Elektroninio pašto adresą;
             Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.

2.2 Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome jums susikuriant paskyrą, mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau neatliekant pirkimo:

         2.2.1 Kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje medlife.lt Jums būtų kuo patogesnis ir greitesnis Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

             Vardą;
             Pavardę;
             Elektroninio pašto adresas;
             Telefono numeris;
             IP adresą;
             Prekių pristatymo adresą.

2.3 Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte savanoriškai:
         2.3.1 Sukurdami paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje medlife.lt, Jūs galite pateikti papildomus asmens duomenis, kurie nėra privalomi prekių įsigijimui:

         2.3.2 Papildomai Jūs galite pateikti mums šią savo informaciją:

             Lytį;
             Gimimo datą.

2.4. Kiti asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome Jums naudojantis mūsų  elektronine parduotuve:
       2.4.1 Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje, Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

             Pirkimų istoriją;
             Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją;
             IP adresą;
             Mokėjimų istoriją;
             Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus.

Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinę informaciją (nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo).

 

3. KOKIŲ JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ NERENKAME?

3.1 Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi. Mes nerenkame jokių neskelbtinų (jautrių) duomenų.

3.2 Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome.
3.3 Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.

 

4. AR GALITE NESUTIKTI SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VIS TIEK NAUDOTIS MEDLIFE.LT ELEKTRONINE PARDUOTUVE?

4.1 Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.  

5. KAM PERDUODAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

5.1 Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
5.2 Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

         5.2.1 Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

         5.2.2 Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

 

6.    KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

10.1 Duomenų tvarkymo terminas: iki duomenų subjekto atsisakymo.

 

7. KAIP GALIMA SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS?

11.1 Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:

11.1.1 Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@medlife.lt.

 

8. KAIP GALITE KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

12.1 Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite juos pakeisti ar patikslinti, tai galite padaryti šiais būdais:

          12.1.1 Prisijungus prie savo paskyros medlife.lt elektroninėje parduotuvėje, redaguoti duomenis mano paskyroje;

            12.1.2 Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@medlife.lt.

 

UAB Dvi Vaivorykštės nesamdo duomenų apsaugos pareigūno. Jeigu Jums kyla klausimų ar būgštavimų dėl privatumo arba norite pasiteirauti dėl mums patikėtų savo asmens duomenų, susisiekite su UAB Dvi Vaivorykštės. Jeigu norite su mumis susisiekti, žiūrėkite skyrelį „Apmokėjimas, pristatymas ir taisyklės“ arba kreipkitės tiesiogiai adresu info@medlife.lt.

 

9. NAUJIENLAIŠKIŲ PRENUMERATOS TAISYKLĖS

1.1 Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis.

1.2 Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą gauti naujienlaiškius tiesioginės rinkodaros tikslais, gautame naujienlaiškyje paspaudęs ant nuorodos „Atsisakyti prenumeratos“.

1.3 UAB Dvi Vaivorykštės nesidalina su trečiaisiais asmenims naujienlaiškį užsiprenumeravusių klientų asmens duomenimis, nebent tai padaryti įpareigotų šalyje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai.

1.4 Turėdami klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į UAB Dvi Vaivorykštės el. pašto adresu info@medlife.lt.

 

10. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS TAISYKLĖS

 

1. EL. PAŠTO NAUDOJIMAS

1.1 El. paštas naudojamas siunčiant UAB Dvi Vaivorykštės informaciją apie nuolaidas, pasiūlymus, akcijas, konkursus, klientų apklausas bei kitas su įmonės veikla susijusias naujienas.

1.2. El. paštas naudojamas siunčiant asmeninius vadybininkų pranešimus ir/ar naujienlaiškius. Išsiuntus naujienlaiškį UAB Dvi Vaivorykštės gali rinkti statistinius duomenis apie duomenų subjekto elgesį su gautu pranešimu, pavyzdžiui, ar atidarytas el. laiškas, kokios nuorodos paspaustos.

1.3 El. paštas gali būti naudojamas pasitikslinti informacijai, susijusiai su pateiktu užsakymu.

 

2. TELEFONO NUMERIO NAUDOJIMAS

2.1 Nurodyto telefono numerio UAB Dvi Vaivorykštės nenaudoja tiesioginės rinkodaros tikslas.

2.2 Taip pat nurodytu telefono numeriu gali susisiekti UAB Dvi Vaivorykštės darbuotojas dėl aktualios informacijos siekiant efektyviai vykdyti sutartus įsipareigojimus.

 

3. GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESO NAUDOJIMAS

3.1 Nurodytą gyvenamosios vietos adresą UAB Dvi Vaivorykštės naudoja sutartų įsipareigojimų vykdymo tikslu (pvz. jei asmeninis adresas nurodomas prekių pristatymui).

 

4. KITOS NUOSTATOS

4.1 Duomenų (el. pašto adreso, telefono ir gyvenamosios vietos adreso) tvarkymo terminas: iki duomenų subjekto atsisakymo.

4.2 Asmens duomenimis UAB Dvi Vaivorykštės nesidalina su trečiaisias asmeninimis, išskyrus su teisėsaugos institucijomis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką arba jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms/jų tyrimui.

4.3 Turėdamas klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjektas gali kreiptis į UAB Dvi Vaivorykštės, el. pašto adresu info@medlife.lt arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

4.4 Šios taisyklės skelbiamos UAB Dvi Vaivorykštės interneto svetainėje privatumo politika. UAB Dvi Vaivorykštės turi teisę atšaukti ar keisti šias taisykles.

 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1 Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 30 d.

Mūsų rekvizitai:
UAB Dvi Vaivorykštės
Lietuva, Visaginas, Draugystes g. 25-30, 31221
Į.k.: 303427964
PVM kodas: LT100009561016
El.p.: info@medlife.lt, shop@medlife.lt
Mob.tel. +370 618 56544


Jūs turite teisę pašalinti visą asmeninę informaciją. Tam tereikia išsiųsti elektroninį laišką adresu - info@medlife.lt Visi jūsų asmeniniai duomenys bus pašalinti per 24 valandas.

Rinkdami ir naudodami Jūsų duomenis, UAB Dvi Vaivorykštės vadovaujasi šiomis nuostatomis.

Jungiantis prie tinklapio

Šis tinklapis naudoja slapukus (cookies), išsaugodamas informaciją jūsų kompiuteryje ar mobiliajame telefone. Slapukų politika paaiškina kaip mes naudojame slapukus, politika gali būti dalinai pakeista be išankstinio perspėjimo. Siekdami užtikrinti, kad naudojatės atnaujinta informacija apie slapukų naudojimą, prašome reguliariai peržiūrėti šias nuostatas apie galimus pasikeitimus.
 
1. Kas yra slapukai?
Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos interneto svetainė įrašo į jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai jūs apsilankote mūsų svetainėje. Slapukai yra naudojami tam, kad mūsų interneto svetainė veiktų efektyviau, taip pat marketingo ir statistiniams tikslams.
 
2. Kokiu slapukus mes naudojame?
_gat Informacija saugoma 2 metus. Šie Google Analytics slapukai naudojami tam, kad analizuojant vartotojų elgseną būtų patobulinta svetainė. Suteikiama informacija apie lankytojų skaičių, aplankytus puslapius ir praleisto laiko trukmę.
_ga     Informacija saugoma 1 dieną. Šie Google Analytics slapukai naudojami tam, kad analizuojant vartotojų elgseną būtų patobulinta svetainė. Suteikiama informacija apie lankytojų skaičių, aplankytus puslapius ir praleisto laiko trukmę.
_gid    Informacija saugoma 1 dieną. Šie Google Analytics slapukai naudojami tam, kad analizuojant vartotojų elgseną būtų patobulinta svetainė. Suteikiama informacija apie lankytojų skaičių, aplankytus puslapius ir praleisto laiko trukmę.
PHPSESSID    Informacija saugoma tik sesijos metu. Slapukas yra skirtas svetainės funkcionalumui realizuoti.
 
3. Slapukų atsisakymas
Slapukus redaguoti ar atsisakyti galima bet kuriuo metu. Tai galite padaryti savo interneto naršyklėje. Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, atsisiųskite ir įdiekite „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on). Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) neveiks tinkamai ir visiškai neveiks transliacijos internetu. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų transliavimo internetu paslaugomis.
 
Visais klausimais dėl privatumo politikos galite kreiptis el.paštu: info@medlife.lt